Gerrit Kolkman

Adviseur

06 - 20 79 32 16
g.kolkman@kerkelijkwaardebeheer.nl

Gerrit Kolkman studeerde aan de Agrarische Hogeschool in Dronten met als afstudeerrichtingen Veehouderij en Bedrijfskunde. Daarna studeerde hij Vastgoed & Grondverkeer bij Van Hall/Larenstein in Velp en Grondverwerving & Schadeloosstelling bij Elsevier.

Achtereenvolgens is hij werkzaam geweest als landbouwkundig programmeur, financieel adviseur en assistent rentmeester. Door opgedane praktijkervaring en vakgerichte studies heeft hij zich gespecialiseerd in: beheerszaken ((erf)pacht, huur), onteigening en taxaties en herbestemming van kerkgebouwen.

Sinds 2010 werkt hij bij KKG (Adviseurs) in de regio Flevoland, de kop van Overijssel en Drenthe.

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl