Andere objecten

Baptistenkapel met het Dijkhuis, Doetinchem

Verkocht via KKG Adviseurs | Prijs: Verkoop middels tender

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Verkocht middels uitnodiging en presentatie (‘tender’)

De Baptistengemeente te Doetinchem biedt te koop aan:

Kerkgebouw ‘Predik het Evangelie’ en verenigingsgebouw ‘Het Dijkhuis’ met bijbehorende ondergrond, erf en tuin, gelegen aan de Burgemeester van Nispenstraat 19-21, 7001 BS Doetinchem

De gunning wordt voorbehouden aan de Baptistengemeente te Doetinchem.

 

Algemene gegevens

Ligging: Het object is ligt aan de Burgemeester van Nispenstraat in het centrum van Doetinchem. Omliggende bebouwing wordt gebruikt ten behoeve van de functies van wonen en detailhandel.

Adres: Burgemeester van Nispenstraat 19-21, 7001 BS Doetinchem.

De kadastrale gegevens:

Kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem:

 • sectie C nummer 2674, groot 886 m² (Kerkgebouw met Verenigingsgebouw);
 • sectie C nummer 2675, groot 50 m² (parkeren);
 • sectie C nummer 2671, groot 20 m² (parkeren);
 • sectie C nummer 2670, groot 40 m² (parkeren);

Totaal groot: 996 m².

Het kadastrale perceel gemeente Stad-Doetinchem, sectie C nummer 2673, behoort NIET tot het object. Zie kadastrale kaart.

 

Bestemming

De bestemming van object is, ingevolge het vigerende Bestemmingsplan Binnenstad en de Veentjes 2012 van de gemeente Doetinchem, ”Centrum” (artikel 4). De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, met dien verstande dat:

 • 1. perifere detailhandel niet is toegestaan;
 • 2. geen detailhandel is toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel uitgesloten’;

b. (commerciële) dienstverlening;

c. kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’;

d. maatschappelijke voorzieningen;

e. instellingen voor cultuur en ontspanning, niet zijnde attractieparken en casino’s;

f. horeca, in de vorm van:

 • 1. horeca categorie 1;
 • 2. horeca categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘horeca van categorie 2’;
 • 3. horeca categorie 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘horeca van categorie 3’;

g. sportvoorzieningen, uitsluitend in de vorm van sportscholen;

h. instandhouding van de aanwezige cultuurhistorische waarden ter plaatse van de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’;

i. woningen, alleen op de eerste verdieping en hoger;

j. onderdoorgang ten behoeve van de aansluitende bestemming ‘Verkeer’ ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang’;

k. waterlopen, waterbergingen en waterinfiltratievoorzieningen;

l. groen- en nutsvoorzieningen;

m. tuinen en erven; en bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen.

 

Met als dubbel-bestemming : ‘Waarde archeologie’(artikel 12). Voor een nadere beschrijving van de geldende regels met toelichting wordt verwezen naar de website van ruimtelijke plannen onder deze link.

 

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen

Het object is aan twee zijden ontsloten en is met de auto bereikbaar. Daarnaast is het object aangesloten op alle nutsvoorzieningen.

 

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Volgens de eigendomstitel zijn op het object zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden gevestigd. Voor de inhoud daarvan wordt verwezen naar de bijlage die in deze verkoopbrochure is opgenomen.

 

Bijzondere bepalingen en/of vestigingseisen

Het kerkgebouw is aangewezen als Rijksmonument en geregistreerd onder nummer 513132 bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze beschikking is tevens een uitgebreide (bouw)historie opgenomen. Voor de inhoud daarvan wordt verwezen naar de bijlage die in deze verkoopbrochure is opgenomen.

 

Diversen

 • In 2010 is de zuidoost gevel geheel gerenoveerd in verband met onstane schade door bouwwerkzaamheden op het aangrenzende perceel. Een en ander is op degelijke en vakkundige wijze hersteld.
 • De feitelijke en kadastrale grens wijken enigszins af aan de achterzijde van het object.

 

Bouwjaar

Het object is gebouwd in 1880 en is in 1990 verbouwd. Sindsdien hebben zich, behoudens de restauratie van de zuidoost gevel in 2010, geen wezenlijke bouwkundige aanpassingen voorgedaan. Wel is op de verdieping van Het Dijkhuis een studentenverblijf gecreëerd en is dit deel van de verdieping volledig gerenoveerd.

 

Bouwaard, constructie

Het object is opgetrokken uit op staal gefundeerde bakstenen muren.

De kapconstructie boven de kerkzaal betreft een zogenaamde Philibert boogspantenconstructie, uitgevoerd in hout. Het balkon van de kerkzaal is eveneens uitgevoerd in hout en wordt ondersteund door gietijzeren zuilen.

Het zwak hellend dak is voorzien van kunststof dakbedekking. Hellende dakschilden zijn voorzien van pannen en zinken dakbedekking.

De vloeren zijn grotendeels uitgevoerd in hout en voorzien van vloerbedekking. Hals en toilet op de begane grond en de eerste verdieping zijn uitgevoerd in marmer. De keukens en de overige toiletten zijn voorzien van tegelvloeren. De vloer in de kelder is deels voorzien van waaltjes (gang) en deels beton op zand voorzien van plavuizen (technische ruimte) en zeil (zondagschoolruimte I en II). De vloer van de entree van de kerkzaal is voorzien van stalen liggers waartussen een gemetselde vloer is aangebracht voorzien van tegeltjes.

De wanden zijn deels gestuukte en deels voorzien van glasvezelbehang. De keukens en de toiletten zijn half betegeld. De wanden in de kerkzaal zijn voorzien van circa drie meter hoge houten lambrisering en voor het overige voorzien van glasvezelbehang.

De plafonds van Het Dijkhuis (begane grond en verdieping) zijn voornamelijk gestuukt op riet en voorzien van gipsen ornamenten in de diverse vertrekken. De plafonds in de kelder zijn grotendeels voorzien van gipsplaten. De kerkzaal is voorzien van zachtboardplaten in een houten rasterprofiel.

De ramen en kozijnen zijn uitgevoerd in grenenhout en grotendeels voorzien van enkele beglazing (Het Dijkhuis) en deels glas in lood (Kerkzaal).

 

Indeling en globale vloeroppervlaktes

Kerkzaal:

 • voorportaal van circa 14 m²;
 • garderobe van circa 6 m²;
 • trapgang naar balkon met circa 95 zitplaatsen;
 • kerkzaal van circa 185 m²; (aantal zitplaatsen ?)
 • trapopgang naar balkon;
 • trapafgang naar kelder(gang) met CV-ruimte.

 

Het Dijkhuis

Begane grond:

 • entree circa circa 7 m²;
 • garderobe circa 17 m²;
 • hal;
 • mindervalidentoilet;
 • trapopgang naar verdieping;
 • damestoilet met closetten en één wastafel;
 • herentoilet met één closet en één fonteintje;
 • Raadskamer circa 20 m²;
 • grote zaal met serre van circa 83 m²;
 • keuken met eenvoudig keukenblok circa 12 m² met trapopgang naar verdieping;
 • trap naar souterrain.

 

Souterrain:

 • centrale gang;
 • crèche circa 30 m²;
 • zondagschool groep 1, circa 20 m²;
 • zondagschool groep 2, circa 27 m²;
 • CV-ruimte circa 27 m²;
 • toiletgroep dames (twee closetten) en heren (twee urinoirs);
 • berging circa 12 m² ten behoeve van bovenwoning met trapopgang naar keuken.

 

Eerste verdieping:

 • overloop;
 • reserveruimte 1 circa 26 m²;
 • reserveruimte 2 circa 32 m²;
 • trapopgang naar zolder,
 • studentenverblijf bestaande uit: grote slaapkamer circa 14 m², kleine slaapkamer circa 7 m², woonkamer circa 28 m², dakterras circa 12 m², toilet met één closet en één fonteintje, keuken van circa 9 m², badkamer met douche, wastafel en wasmachine-aansluiting.

 

Zolder:

 • slaapruimte I circa 20 m²;
 • slaapruimte II circa 22 m²
 • berging circa 32 m²;
 • voor het overige diverse open zolderruimtes over gehele oppervlakte van het object tezamen circa 280 m².

 

Sanitair/centrale verwarming/isolatie

Sanitair

In het object zijn diverse toiletgroepen gesitueerd.

 

Centrale verwarming

De CV-ketel van de kerkzaal betreft een Remeha Quinta HR ketel en is geïnstalleerd in 2006. De CV-ketel van Het Dijhuis betreft een Remeha Tzerra die begin 2015 is geïnstalleerd. Het hele object wordt verwarmd door middel van radiotoren.

 

Isolatie

De isolerende voorzieningen van het object bestaan uit enkele ramen met dubbele beglazing (studentenverblijf en keuken begane grond). Voor het overige zijn er in of aan het object geen isolerende voorzieningen aangebracht.

 

Energielabel

Kerkgebouwen en/of monumenten zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. In de koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel.

 

Overige bepalingen

 • Het is de koper toegestaan een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek, asbestinventarisatie en/of een bodemonderzoek te laten uitvoeren.
 • Uitgesloten van de koop zijn de aanwezige inventaris en het orgel.
 • Het object is voorzien van een noodverlichtingsinstallatie.
 • In de kerkzaal is een ringleiding aanwezig.
 • Het is eigenaar niet bekend dat in, op, onder of aan het object, zowel in de grond alsmede de opstallen geen verontreinigingen of milieubelastende materialen, tanks voor het opslaan van vloeistoffen en asbest, aanwezig of verwerkt zijn.
 • Mede omdat het kerkgebouw een gezichtsbepalend object is in de gemeente Doetinchem, heeft het kerkbestuur een duidelijke voorkeur dat de nieuwe eigenaar de gebouwen gaat benutten voor kerkelijke of sociale en culturele activiteiten. Deze voorkeur sluit echter het gesprek over andere mogelijkheden niet uit. Het Kerkbestuur gaat graag met potentiële belangstellenden in gesprek over deze en eventuele andere mogelijkheden.
 • Op dit moment is het Dijkhuis nog verhuurd aan een derde.

 

Datum overdracht

Vindt plaats in nader overleg.

 

Bezichtiging

Bezichtiging van bovengenoemde object is mogelijk op donderdag 16 mei 2019 van 13:00 uur tot 16:00 uur en daarna eventueel op afspraak.

 

U kunt de brochure downloaden met daarin o.a.

 • Inschrijfformulier ‘kenbaar maken belangstelling voor aankoop’
 • Voorwaarden en toelichting
 • Fotopresentatie
 • Kadastrale kaart
 • Kadastrale leggers
 • Eigendomstitel
 • Uittreksel monumentenregister

 

 

Kenmerken

Type object: Kerkgebouw met nevenruimten
Adres: Burgemeester van Nispenstraat 19-21, Doetinchem
Kadastrale gegevens: Stad-Doetinchem, sectie C nummers 2670, 2671, 2674 en 2675, tezamen groot 996 m2
Bestemming: Divers

Informatie

Meer informatie?

Nadere informatie kan worden verkregen bij ing. G.J. Kolkman (06 – 20 79 32 16) of bij KKG Adviseurs, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer: 033 – 467 10 10 (mevrouw Ada Jansen).

 

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Hartelijk dank! U kunt nu de volgende bestanden downloaden:

Kaart

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl