Andere objecten

Kerk met kosterswoning Bovensmilde

Verkocht onder voorbehoud via KKG | Prijs: prijs op aanvraag

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Verkocht onder voorbehoud:

Het Kruispunt met kosterswoning, Ds. L. Dijkstrastraat 21 en 23 te Bovensmilde

 

Verkoop van een kerkgebouw met nevenruimten en kosterswoning met bijbehorende ondergrond, erf en tuin in eigendom bij de Protestantse Gemeente te Bovensmilde.

Algemene gegevens

Type object: kerkgebouw met nevenruimten, kosterswoning, parkeerplaats, erf en tuin.
Adres: Ds L. Dijkstrastraat 21 en 23, 9421 PH Bovensmilde.
De kadastrale gegevens: kadastrale gemeente Smilde, sectie L, nummers 1733 en 408, totaal groot circa 4.069 m2
Vloeroppervlakte: kerkgebouw ca. 666 m2, woning: ca. 163 m2
Bouwjaar: 1952 (kerkgebouw en woning) met in verbouwing/uitbreiding in 1965 (woning) en 1972 (nevenruimten kerkgebouw).

Ligging

Het object is gelegen in het dorp Bovensmilde nabij Assen aan een doorgaande weg (Ds. Luitsen Dijkstrastraat). Op het westelijk deel van het perceel bevindt zich een parkeerruimte voor ca. 50 auto’s.

In de nabije omgeving bevinden zich zowel vrijstaande als twee-onder-één-kap woningen. Tevens zijn er appartementen voor ouderen gevestigd aan de J. de Walstraat De omliggende bebouwing wordt gebruikt ten behoeve van de functie wonen.

Bestemming

De bestemming ingevolge het vigerende bestemmingsplan ‘Bovensmilde’ van de gemeente Midden-Drenthe is ‘Maatschappelijk’ (artikel 11) met functieaanduiding ‘bedrijfswoning’ (geldend voor nummer 21).

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van maatschappelijke voorzieningen
 • b. wonen ten dienste van maatschappelijke voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’
 • c. de instandhouding van de karakteristieke hoofdvorm van gebouwen, ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’

met daaraan ondergeschikt:

 • d. parkeervoorzieningen
 • e. groenvoorzieningen
 • f. speelvoorzieningen
 • g. infrastructurele voorzieningen
 • h. openbare nutsvoorzieningen
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen

met daarbij behorende:

 • j. tuinen, erven en terreinen

 

Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij de genoemde bestemming die als bijlage in de verkoopbrochure is opgenomen.

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen

Het object is aan twee zijden ontsloten (via de Ds Luitsen Dijkstrastraat en de J. de Walstraat) en is goed met de auto bereikbaar. Daarnaast zijn er afzonderlijke aansluitingen op alle nutsvoorzieningen (gas/water/elektra) voor kerkgebouw en woning.

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Uit kadastrale recherche blijkt dat er geen zakelijke rechten en erfdienstbaarheden zijn gevestigd. Wel geldt er een recht van gebruik voor perceel kadastraal bekend gemeente Smilde, sectie L, nummer 1732, in eigendom bij de gemeente Midden-Drenthe. Koper dient zelf in nader overleg met de eigenaar te bepalen of dit gebruik dient te worden voortgezet. Ook bevindt zich een klein gedeelte van de hoekgevel van het kerkgebouw op dit perceel.

Bijzondere gebruiks- en/of verkoopbelemmerende bepalingen en/of vestigingseisen

Er zijn geen gebruiks- en/of verkoopbelemmerende bepalingen en/of vestigingseisen bekend voor het perceel en/of het object.

Diversen

 • Er kan worden geparkeerd op eigen terrein (ca. 50 plaatsen).
 • Een klein gedeelte van de rechterhoekgevel aan de noordzijde is gevestigd op perceel kadastraal bekend gemeente Smilde, sectie L, nummer 1732, dat in eigendom is bij de gemeente Midden-Drenthe. Door horizontale natrekking blijft dit eigendom van koper.

Bouwaard

Zowel kerkgebouw als woning zijn op staal gefundeerd waarbij de gevels zijn opgetrokken uit spouwmuren bestaande uit roodbruine vormbakstenen. Het kerkgebouw is zowel boven de kerkzaal als de aanwezige nevenruimten voorzien van (in elkaar overlopende) zadeldaken. De woning is voorzien van een (ongelijk) zadeldak. Alle dakvlakken zijn gedekt met dakpannen (kerk: betondakpannen; woning: keramisch).

De dakconstructie in de kerkzaal wordt ondersteund door houten kapspanten. In de aanbouw (‘de Wiek’) zijn metalen kapspanten (verwerkt in de gevels) aangebracht. Langs de dakvlakken zijn rvs dakgoten en hemelwaterafvoeren aangebracht. Een aantal gevelranden zijn voorzien van houten windveren of aluminium daktrimmen.

Het kerkgebouw is voorzien van zowel betonnen – (onder andere keuken, grote zaal) als houten vloeren (kerkzaal, nevenruimten). De woning is voorzien van betonnen vloeren. De binnenmuren zijn overwegend voorzien van schoonmetselwerk, stuc-/sauswerk of behang. De plafonds bestaan uit hardboard plaatwerk (kerkzaal), houten/kunststof schroten, zachtboard, systeemplafonds, gipsplaten of stucwerk.

Het kerkgebouw is voorzien zowel houten als kunststof kozijnen en ramen met gedeeltelijk enkel en gedeeltelijk dubbel glas. De woning heeft houten kozijnen en ramen gedeeltelijk voorzien van dubbel glas.

Globale vloeroppervlakte van de opstallen

Het kerkgebouw heeft een totale vloeroppervlakte van ca. 666 m2. De kerkzaal heeft een vloeroppervlakte van ca. 244 m2 en ca. 372 zitplaatsen plus ca. 40 stuks in de zijbeuk. De woning heeft een totale vloeroppervlakte van ca. 163 m2.

Indeling

Kerkgebouw met nevenruimten:
Entree kerkgebouw aan achterzijde met aan weerszijden een gang die aan de oostzijde toegang biedt tot consistorie (ca. 18 m2), grote zaal (ca. 30 m2), kleine zaal (ca. 29 m2), berging (ca. 6 m2) achter in de gang. Aan de andere zijde van de gang tegenover de grote zaal bevinden zich een dames- en herentoilet. Aan de westelijk zijde van de gang bevindt zich een doorgang naar de kerkzaal (ca. 244 m2) met aan de voorzijde de hoofdentree (ca. 15 m2) met dubbele deuren.

Voor het liturgisch centrum is er een doorgang naar de zijbeuk (ca. 35 m2). Via de zijbeuk is er zowel een doorgang naar buiten als een ‘binnendoor’ naar de gang. Aansluitend komt men bij de keuken (ca. 15 m2) met uitgifteloket gericht op de activiteitenzaal ‘de Wiek’ (ca. 135 m2. Nabij de achteringang bevindt zich een mindervalidentoilet.

Aan de andere zijde, tegen de kerkzaal aan, bevinden zich twee afzonderlijke bergingen (ca. 5 m2). Via berging 003 (zie plattegrond) is er een trapopgang naar de orgelgalerij. Via de gang nabij de keuken kan men via een vlizotrap naar de zolder (ca. 42 m2) waar zich ook de cv­-ruimte bevindt.

Rondom het kerkgebouw is een ruime tuin aanwezig met verharde opgang om achter het kerkgebouw te komen.

Woning
Zijentree (noordwestzijde) naar bijkeuken (ca. 4 m2), doorgang naar keuken (ca. 9 m2) met eenvoudig keukenblok. Eetkamer (ca. 10 m2) met erker overgaand in woonkamer (ca. 29 m2), eveneens met erker. Via de woonkamer is er een doorgang naar de hal (ca. 11 m2) met meterkast, toilet en voordeur. Via de hal is de slaapkamer (ca. 14 m2) op de begane grond bereikbaar. Tussen de keuken en de hal bevindt zich een portaal (ca. 3 m 2) met trapopgang naar de verdiepingsvloer. Onder de trapopgang is een provisiekast aanwezig.

Verdieping: overloop (ca. 11 m2) die toegang biedt tot drie slaapkamers (ca. 10 m2, ca. 14 m2 en ca. 14 m2, een kinderkamer (ca. 14 m2) en een badkamer (ca. 6 m2) met toilet.

Achter de woning bevindt zich een stenen garage met houten aanbouw gedekt met beton dakpannen en afgewerkt met asbesthoudend dakbeschot. Tevens is er een ruime tuin bij de woning aanwezig. Naast de woning is de verharde parkeerplaats gesitueerd.

Zie de plattegrondtekeningen in de brochure.

Sanitair

In het kerkgebouw is zowel een dames- als heren- en een mindervalidentoilet aanwezig. Het damestoilet is voorzien van twee closetten en het herentoilet van één closet en twee urinoirs. In de centrale voorruimte is bij elk van de toiletgroepen een fonteintje aangebracht. Het mindervalidentoilet is voorzien van één closet en één wastafel. De muren in de toiletgroepen zijn (gedeeltelijk) betegeld en de plafonds bestaan uit houten schroten of gipsplaten. De vloeren zijn betegeld.

In de woning is in de hal en in de badkamer op de verdiepingsvloer een toilet aanwezig.

Centrale verwarming

Het kerkgebouw met nevenruimten wordt verwarmd middels radiatoren. In de kerkzaal is tevens buizenverwarming aanwezig. De cv-installatie is voorzien van twee Nefit HR Turbo 32 en twee Nefit HR Turbo 45 ketels aanwezig in cascade opstelling. Het bouwjaar van de ketels is niet bekend maar wordt geschat op ca. 20 jaar (ca. 1996). Er is een Cenvax weersafhankelijke regeling aanwezig. In de keuken is voor de warmwatervoorziening een Vaillant geiser aanwezig.

In de woning is een Nefit Ecomline HR ketel aanwezig met als geschat bouwjaar ca. 2000.

Isolatie

De gevels bestaan uit spouwmuren. Er is, in het kerkgebouw overwegend en in de woning gedeeltelijk, dubbel glas aanwezig. Voor het overige zijn er geen isolerende voorzieningen in of aan het kerkgebouw en de woning aangebracht.

Energielabel

Kerkgebouwen zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel en de kosterswoning geldt als dienstwoning. In de koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel.

Verklaringen verkoper

 • Voor zover bekend zijn er geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig in het object.
 • Het is de koper toegestaan een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek, asbestinventarisa­tie en/of bodemonderzoek te laten uitvoeren.
 • Uitgesloten van de koop zijn: inventaris en orgel.
 • Een gedeelte van de vloer in de zijbeuk van het kerkgebouw zakt door; dit duidt op aantasting van dragende delen in deze vloer.
 • Het dakbeschot van de garage bij de woning is asbesthoudend.

 

Kenmerken

Type object: Kerkkosterswoning
Adres: Ds L. Dijkstrastraat 21 en 23 , Bovensmilde
Kadastrale gegevens: Gemeente Smilde, sectie L, nummers 1733 en 408, totaal groot circa 4.069 m2
Bestemming: maatschappelijk

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

 • Ing. G.J. Kolkman, 06 – 20 79 32 16
 • of bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG), Koningin Wilhelminalaan 23, 3818 HN Amersfoort op telefoonnummer: 033 – 467 10 10

 

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Hartelijk dank! U kunt nu de volgende bestanden downloaden:

Kaart

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our cookies page for furher details. You can also decline by clicking the button.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welke soorten cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctioneelOnze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken.

AnalytischOnze website maakt gebruik van analytische cookies om het mogelijk te maken om onze website te analyseren en te optimaliseren ten behoeve van o.a. de bruikbaarheid.

Social mediaOnze website plaatst cookies voor sociale media om u inhoud van derden, zoals YouTube en FaceBook, te tonen. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AdverterenOnze website plaatst advertentiecookies om u advertenties van derden te tonen op basis van uw interesses. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AndersOnze website plaatst cookies van derden van andere diensten van derden die geen analytische, sociale media of advertenties zijn.