Privacybeleid stichting Kerkelijk Waardebeheer

Bij de oprichting van Kerkelijk Waardebeheer (2012) is bij het verzamelen van gegevens rekening gehouden met bestaande en toekomstige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent:

  • Dat Kerkelijk Waardebeheer vooral werkt met adressen van rechtspersonen: organisaties, vooral kerkelijke; privacywetgeving is van toepassing op natuurlijke personen en niet op deze rechtspersonen;
  • Dat voor zover Kerkelijk Waardebeheer werkt met persoonlijke (mail)adressen, dit door de betrokkenen bewust is gewild omdat men zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief;
  • Dat Kerkelijk Waardebeheer gegevens alleen verwerkt in verband met de doelstelling kennisdeling;
  • Dat Kerkelijk Waardebeheer niet meer gegevens verwerkt dan nodig is voor de specifieke doelstelling;
  • Dat Kerkelijk Waardebeheer altijd aangeeft dat de informatie die wordt verspreid van haar afkomstig is en hoe men de organisatie kan benaderen in verband met het recht op inzage, correctie en verwijdering.

E-mailadressen

Niet alle organisaties hebben functionele e-mailadressen, dat wil zeggen een e-mailadres van de organisatie, liefst gekoppeld aan een functie (bestuur@organisatie.nl,
jansen@pkn.nl, pastoor@parochie.nl, scriba@pg.nl, econoom@bisdom.nl et cetera). In die gevallen wordt een persoonlijk mailadres gebruikt dat door de betrokkene zelf aan Kerkelijk Waardebeheer is verstrekt.

Nieuwsbrieven

Voor de nieuwsbrief kan iedereen zich persoonlijk opgeven. Genoteerd wordt alleen het mailadres. Mailadressen worden alleen gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven. De toezending van de nieuwsbrief kan te allen tijde door de ontvanger worden stopgezet via de optie ‘afmelden’, onder aan de nieuwsbrief.

Aanmelding voor bijeenkomsten

Van degenen die zich hebben aangemeld voor een bijeenkomst worden adresgegevens gevraagd in verband met het naderhand toesturen van informatie. Het betreft statische lijsten die verder geen functie hebben anders dan voor de organisatie van bijeenkomsten.

Website

Op onze website worden geen cookies gebruikt. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

Kerkelijk Waardebeheer heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en worden alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen over ons privacybeleid

Kerkelijk Waardebeheer behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Bij vragen over het beleid kunt u contact met ons opnemen via: info@kerkelijkwaardebeheer.nl

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl