ANBI

Kerkelijk Waardebeheer is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nummer 8511 55 182), Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54088941. De stichting is neutraal en geeft onafhankelijk advies. Zij heeft geen winstoogmerk. Voor verrichte werkzaamheden wordt een vergoeding gevraagd, daarnaast is de stichting afhankelijk van schenkingen.

De bestuurders van Kerkelijk Waardebeheer ontvangen geen bezoldiging. Kerkelijk Waardebeheer houdt de organisatiekosten bewust klein en werkt met zelfstandige professionals. Deze werken wat kerkelijk vastgoed betreft exclusief voor Kerkelijk Waardebeheer en kunnen direct noch indirect een belang hebben of nemen in kerkelijk vastgoed.

Er wordt gewerkt in een digitale netwerkomgeving. Dit betekent dat er sprake is van een flexibele netwerkorganisatie van mensen die verspreid door het land wonen en werken en die elkaar qua kennis, achtergrond en ervaring aanvullen.

 

Het jaarverslag 2021 van Kerkelijk Waardebeheer kunt u hier lezen.

Het beleidsplan 2022 van Kerkelijk Waardebeheer kunt u hier lezen.

 

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl