Hieronder staat een aantal van de meest gestelde vragen over Kerkelijk Waardebeheer. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Kerkelijk Waardebeheer is een particulier initiatief van bij de kerken betrokken mensen. De stichting werkt alleen voor kerken en is een burgerlijke instelling met de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze motivatie is dat we de opdracht aan álle gelovigen om zich in te zetten voor de christelijke boodschap serieus nemen. We willen onze kennis en kunde ten dienste van de kerken stellen.
Ja, Kerkelijk Waardebeheer heeft de ambitie om een aanvullende ondersteunende dienst aan kerken te verlenen. Dit betekent dat wij onze deskundigheid graag inzetten waar die nodig is. Dit is altijd maatwerk. Wij doen geen onnodige dingen of dingen waar kerken zelf goed in zijn. Enerzijds om de kosten voor de kerkelijke organisatie beperkt te houden en anderzijds omdat we de regie graag bij de kerken zelf laten.
Alhoewel de formele structuur van beide kerkgenootschappen verschilt, zijn de vragen die er rondom het teveel aan kerkgebouwen in beide kerken worden gesteld vergelijkbaar. Belangrijke aspecten bij herbestemming zijn in beide gevallen gelijk. Zoals de zorg voor een gezonde exploitatie, het zoeken naar aansprekende manieren van kerk-zijn, het genereren van draagvlak in de eigen geloofsgemeenschap, het zoeken van participanten die het kerkgebouw willen steunen, herbestemming en de behoefte aan deskundige begeleiding.
Wanneer Kerkelijk Waardebeheer werkt aan een concrete opdracht moet daarvoor betaald worden. Hoeveel er betaald moet worden, wordt altijd van tevoren afgesproken en daar gaan we transparant mee om. Omdat we een ANBI zijn en geen winst beogen te maken betaalt u alleen de kosten die gemaakt worden.
Kerkelijk Waardebeheer kent de kerken van binnenuit en biedt alleen diensten aan kerkelijke organisaties aan. Wij staan naast de kerken en begrijpen hoe kerken functioneren. Wij zitten ook niet de ene keer aan de ene kant van de tafel en dan weer aan de andere en hebben geen eigen belang bij de door de kerk te kiezen oplossing rondom een kerkgebouw. Kerkelijk Waardebeheer handelt niet zelf in kerkgebouwen en verwerft ze ook niet direct of indirect.
Omdat u dan in zee gaat met deskundigen die u beter begrijpen dan wie dan ook. De adviezen die u krijgt, passen bij uw kerkelijke identiteit en bij de doelstellingen die u nastreeft. Daarin zijn we betrouwbaar, objectief, deskundig en transparant. We hebben geen eigen agenda en presenteren altijd verschillende scenario’s waar u uit kunt kiezen. Omdat we het belangrijk vinden dat de kerken zelf de regie houden.
Stuur ons een bericht en wij bespreken vrijblijvend met u of we iets voor u kunnen betekenen.