Onze missie

Ons logo zegt het: de kerk in het midden, een beschermende rand eromheen, die wel open is en die de […]

Beleid van kerken

Inzake de bestemming van boventallige kerkgebouwen hebben denominaties verschillend beleid gemaakt voor wanneer het kerkgebouw niet meer voor de eredienst gebruikt kan of zal worden.

Kerkenvisies

Het project ‘Kerkenvisies’ van het ministerie van OC&W heeft tot doel om in lokale dorpen en steden met alle betrokkenen te bepalen welke kerkgebouwen er in de toekomst behouden (moeten) blijven.

Roerende zaken en orgels

Onder de ‘roerende zaken’ wordt alles verstaan dat niet vast verbonden is met het kerkgebouw en er daardoor onderdeel van […]

Boeken en artikelen

Over het thema (her)bestemming van kerkgebouwen wordt veel gepubliceerd. Wij verzamelen hier voor u relevante artikelen, boeken en andere publicaties over deze thematiek.

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl