Wie zijn wij

Adviseurs in herbestemming van kerkelijk vastgoed
Kerken hebben te maken met minder vaste kerkgangers en afnemende financiële middelen. U staat voor keuzes over de toekomst van uw kerkgebouw(en). Hoe kan uw gebouw toch een centrale plaats van samenkomst blijven? Wij kunnen u hierbij helpen. Het bevorderen en vinden van goede (her)bestemmingen voor boventallig kerkelijk vastgoed is de doelstelling van Stichting Kerkelijk Waardebeheer. Dit gebeurt door het verspreiden en delen van kennis en het adviseren van kerkelijke organisaties in concrete vraagstukken.

Dicht bij de kerk
Afstoting van kerkgebouwen is een ‘onderschat drama’. Allerlei partijen begeven zich op deze markt. Te vaak handelt men over het hoofd van de eigenaar heen. U heeft vooral behoefte aan een adviseur die u begrijpt. Kerkelijk Waardebeheer is zo’n adviseur en heeft niet alleen kennis van vastgoed, maar ook van de kerkelijke realiteit. Kerkelijk Waardebeheer is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft geen winstoogmerk.

Wie zijn wij?
Het team van Kerkelijk Waardebeheer bestaat uit een groep zelfstandige professionals met verstand van vastgoed én van kerken. De stichting wordt bestuurd door een bestuur. Zij verrichten hun werk Pro Deo en sturen de werkzaamheden van de organisatie aan.

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl