Onze missie

Ons logo zegt het: de kerk in het midden, een beschermende rand eromheen, die wel open is en die de vorm heeft van een pijl, zodat kerken in kerken investeren. Dat is waar wij voor staan.

Daarom helpen wij kerken met hun vraagstukken inzake kerkgebouwen. Door hierover kennis te verspreiden, door kerken te begeleiden om intern draagvlak voor beslissingen te krijgen en bij het daadwerkelijk afstoten van gebouwen. Kerkelijk Waardebeheer staat altijd aan de kant van de kerken en vermengt geen eigen belangen met de belangen van haar klanten.

Kerken zorgen zelf heel goed voor hun gebouwen, zij zijn goede beheerders, met veel aandacht en door de inzet van vrijwilligers. Omdat het kerkgebouw voor gelovigen een tweede thuis is, een gebouw waar men van houdt en waar men dus goed voor zorgt. Dat staat onder druk.

Afnemende kerkelijke betrokkenheid leidt op veel plekken tot grote uitdagingen voor de kerken. Er moet beleid gemaakt worden: gebouwenbeleid. Dit ligt in geloofsgemeenschappen gevoelig en is iets heel anders dan gebouwen beheren. Dit vraagt om aandacht van deskundige mensen die weten te luisteren. Wij verstaan de taal van de kerk en zetten ons vanuit onze betrokkenheid in.

Gebouwenbeleid heeft ook altijd te maken met de boodschap waar kerken voor staan. Wij stimuleren het denken om vanuit die boodschap naar opties voor de kerkgebouwen te kijken en een gezonde exploitatie te realiseren. Daarbij is het onze ambitie dat kerken beslissingen zelf kunnen dragen. Dat ze trots zijn op het uiteindelijk resultaat, zelfs als kerkgebouwen afgestoten moeten worden.

 

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl