Hoe kunnen kerken meewerken aan kerkenvisies?

Hoe het door de Minister van OC&W geïnitieerde project inzake het maken van een kerkenvisie er precies uit gaat zien is nu nog niet duidelijk. Het project start in elk geval op 1 januari 2019, met pilots in zes burgerlijke gemeenten, en duurt in principe drie jaar. Kerkelijk Waardebeheer start in oktober met een onderzoek dat als kernvraag heeft: wat hebben kerken nodig om mee te werken aan kerkenvisies?

Logische vragen
De belangrijkste vraag aan kerken zal namelijk zijn: welk kerkgebouw, of welke kerkgebouwen, wilt u behouden? Zo eenvoudig en logisch als de vraag luidt, zo ingewikkeld en vaak onmogelijk is het voor kerkgenootschappen om hier antwoord op te geven. Toch zullen die antwoorden op tafel moeten komen en niemand anders die ze kan beantwoorden dan de kerken zelf. Want: zij gaan over de wijze waarop ze in deze tijd kerk willen zijn, en welke kerkgebouwen daar in hun ogen bij passen.

Lastig te beantwoorden
Kerkelijk Waardebeheer weet hoe lastig het voor kerken is om een antwoord te geven. Er moeten keuzes gemaakt worden, en waar moet men die op baseren? Primair op de wijze waarop men als lokale kerk de boodschap van geloof wil verspreiden. Maar dan? Wat moet allemaal mee wegen, want er zijn bijna altijd keuzes te maken. Is dat dan op de architectuur van het kerkgebouw, de uitstraling die het heeft, het financiële plaatje, de functionaliteit, de gevoelens van gelovigen, de bezettingsgraad, het historisch belang van een locatie, de (on)mogelijkheid van herbestemming en ga zo maar door.

Niet eenduidig
Het is zelden of nooit een eenduidige zaak. Veel buitenstaanders kiezen vrij snel voor het meest kerkelijk uitziende kerkgebouw, voor gelovigen is dat lang geen uitgemaakte zaak. Kerken zijn op zich geen gebouwenbeheerders, al kwijten zij zich uitstekend van die taak. Zelfs als het een eenduidige zaak is, valt er in de geloofsgemeenschap nog heel wat te doen om draagvlak voor besluiten te creëren.

Onderzoek
Gedurende de maanden oktober tot en met december zal een stagiair van de Universiteit van Amsterdam in het kader van zijn master in religiewetenschappen zich gaan verdiepen in de vraag die aan het begin van dit artikel is gesteld. Natuurlijk houden wij u op de hoogte!

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl