Kerken, stap op die trein

Kerken waren al geconfronteerd met vragen inzake de toekomst, toen kwam daar de oproep voor het maken van kerkenvisies bij en vervolgens zijn we allemaal in een coronacrisis beland. Een crisis die voor kerken heel veel impact heeft. Er is ook een breed levende en positieve vraag naar zingeving, waarbij het christelijke geloof her en der weer wordt opgediept en als een optie voor het leiden van een goed leven gezien.  Dat gaat niet per se langs traditionele lijnen, maar is daarom nog niet minder vitaal. Kerken hebben heel veel te bieden en de oproep is duidelijk: kom in beweging, doe iets!

Kerkeigenaren aan zet

De reeds doorlopen projecten in het kader van het maken van een kerkenvisie leiden steeds weer tot de constatering dat het vooral de eigenaren van kerken zijn die aan zet zijn, in actie moeten komen. De burgemeester van Almelo heeft aan de aartsbisschop gevraagd om een van de kerken in Almelo niet te sluiten, omdat deze kerk volgens hem belangrijk is voor de sociale structuur in de wijk en de pastor hoopt dat alle burgemeesters dit voorbeeld volgen. De gemeente Oss heeft in het kader van de kerkenvisies aan de bisschop van Den Bosch gevraagd om parochies meer te steunen bij de noodzakelijke veranderprocessen waar zij nu mee bezig zouden moeten zijn. Leden van kerkbesturen geven in kranten aan dat zij zich niet capabel genoeg voelen om de vele vragen die zo op hun bord belanden te behartigen.

Kennisbijeenkomsten in najaar

De realiteit is dat veel institutionele kerken het ondertussen om allerlei redenen zwaar hebben. Gebouwen en organisaties beheren, vaak met moeite, en niet goed wetend hoe hun toekomst eruit ziet. Waar en hoe komen allerlei ontwikkelingen bij elkaar en: is er wel reden om vertrouwen te hebben in de toekomst van onze geloofsgemeenschap? Kerkelijk Waardebeheer denkt van wel en weet hoe processen kunnen worden ingericht, leidend tot voldoende draagvlak in de geloofsgemeenschap en een financieel gezonde situatie.  Onze ideeën en onze kennis hierover gaan we net als vorig jaar in het najaar weer delen. Of zelfs zoveel eerder als u wilt. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen.

Missie en gebouwenbeleid

Wat de kerkgebouwen betreft is het helder: de kerkeigenaar is primair aan zet en als die niet in actie komt, gaan negatieve ontwikkelingen door, desnoods langs kerken heen. Van de andere kant: kerken voelen zich geen vastgoedbeheerders, ze zijn een geloofsgemeenschap en hebben een missie, zij willen of moeten zelf kunnen bepalen hoe die eruit ziet. Daarbij spelen kerkgebouwen ook een belangrijke rol. Als ze niet onderhouden kunnen worden, houdt alles op. De inhoudelijke boodschap en gebouwenbeleid gaan samen op. Het project kerkenvisies gaat over vastgoed. Dat is niet zo vreemd: het zou pas echt vreemd zijn als derden ook over de inhoud van het kerkelijke werk gaan. Dan komen we aan de scheiding van Kerk en Staat, een lijn die niet overschreden kan worden.

Zelf de hand aan de ploeg slaan

Voor kerkelijke bestuurders is het dus belangrijk om zelf de hand aan de ploeg te slaan. Dat dit ingewikkeld is weten we bij Kerkelijk Waardebeheer heel goed, en daarom komen we met een hulpmiddel dat bedoeld is om een intern proces bij lokale kerken op gang te brengen. Zodat er draagvlak kan ontstaan en een hoopvolle richting die men kan gaan. Dit hulpmiddel willen we in het najaar presenteren, maar als u nu al wilt weten wat het voor u zou kunnen beteken, kunt u zich melden en gaan we met u in gesprek.

Treinen rijden door

Natuurlijk is het nu eerst zomer en natuurlijk liggen de vragen al langer op het bordje van kerkbestuurders. Wat evenwel duidelijk is: treinen rijden door en als kerken zelf ook nog iets in wil brengen moeten ze nu in actie komen. Het is ingewikkeld, maar het kan en Kerkelijk Waardebeheer helpt u er graag bij. Dit najaar organiseren we weer bijeenkomsten in de verschillende regio’s. Houdt onze nieuwsbrief en website in de gaten.

 

 

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl