Minister wil kerkenvisies!

In antwoord op Kamervragen van CU en D’66 komt Minister van Engelshoven met een uitdagend en constructief voorstel inzake het vraagstuk van de kerkgebouwen in Nederland. Trouw berichtte er op 15 maart jl. over.

Meer geld
De Minister wil twee dingen. Er komt per jaar 30 miljoen euro meer subsidie voor het in stand houden van kerken en kloosters die de status van Rijiksmonument hebben. Dat is natuurlijk mooi en goed voor die kerken, het bevestigd nogmaals hun status, als belangrijk erfgoed voor ons allemaal. Er zijn veel Rijksmonumentale kerkgebouwen, en toch zijn er nog meer die deze status niet hebben.

Nieuw beleid
Echt nieuw en in zekere zin revolutionair is dan ook het tweede besluit. De Minister wil het lokaal opstellen van kerkenvisies stimuleren en trekt daar 13,5 miljoen euro voor uit. Dit raakt alle kerkgebouwen.

Respect voor kerken
Met het opstellen van kerkenvisies is enige ervaring opgedaan (Utrecht bijvoorbeeld). Bij het opstellen van een kerkenvisie zijn in de ogen van de Minister ‘alle belanghebbende partijen betrokken’, zodat er breed gedragen besluiten kunnen worden genomen. Voor de kerken zit het mooiste stukje in het antwoord van de Minister in de opmerking dat bekeken moet worden ‘welke kerken in gebruik kunnen blijven en welke voor herbestemming in aanmerking komen’.

Kerk-zijn voorop
Kerkelijk Waardebeheer pleit er al langer voor om niet uit te gaan van ‘welke kerken kunnen er weg’, maar van ‘welke kerken wilt u als kerkgenootschap houden’. Het antwoord op deze vraag ligt in de manier waarop een plaatselijke geloofsgemeenschap kerk wil zijn. Hoe wil zij de Evangelische boodschap uitdragen, welke activiteiten wil zij ondernemen, waar legt zij accenten…. en welk gebouw past daar dan het beste bij.

Werk aan de winkel
Het opstellen van een kerkenvisie is een spannend gesprek waarbij ontzettend veel aspecten komen kijken. Voor kerken is er werk aan de winkel en Kerkelijk Waardebeheer gaat ze daar zeker bij ondersteunen en een  constructief steentje bijdragen. Binnenkort meer hierover!

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl