Consultoren

Kerkelijk Waardebeheer kent Consultoren die in voorkomende gevallen als klankbord kunnen dienen. Zij komen daartoe in wisselende samenstelling bijeen, worden regelmatig van informatie voorzien en uitgenodigd voor alle bijeenkomsten die Kerkelijk Waardebeheer organiseert.

Consultoren zijn mannen en vrouwen met verschillende achtergrond, kennis en ervaring, die relevant is voor kritische reflectie op onze werkzaamheden. Zij voelen zich betrokken bij onze doelstellingen en worden voor hun inzet bij Kerkelijk Waardebeheer niet betaald.

Onze consultoren

  • Ad van der Helm
  • Agnes van Ardenne – van der Hoeven
  • Ds. Ruben van Zwieten
  • Eric Holterhues
  • John Brenninkmeijer
  • Lans Bovenberg
  • Paul van Geest
  • Simon Kadijk

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl