Boeken

Bloei dankzij het bisdom

Een op onderhoud (beheer) gericht bisdom is het grootste obstakel voor de bloei van een missionaire parochie. Hoe kan een bisdom missionair worden of leven? Daarover gaat het laatste hoofdstuk van het boek van James Mallon.

Oude vormen weg doen

Een van de grootste tragedies van de Kerk is het vasthouden aan het model ten koste van de missie. Het eerste advies is dan ook om de infrastructuur ondergeschikt te maken aan de missie. Er moet een einde komen aan de ‘beneficium-mentaliteit’, dat wil zeggen dat de parochies bestonden ten behoeve van het welbevinden en het prestige van de geestelijke. Alhoewel deze denkwijze niet meer overheersend is, bestaat zij nog. Parochies zijn echter geen beloningen.

Helderheid

Langdurige clustering dient vermeden te worden. Omdat clustering onduidelijk is en veel energie kost. Vermijd daarnaast de ‘beleidsvalkuil’. Gedragslijnen en beleidsregels zijn op zich niet verkeerd, ze hebben wel de neiging om uit de hand te lopen. Houd handboeken en protocollen dus zo beknopt mogelijk en laat ruimte voor lokale invulling.

Financiële valkuilen

Evalueer het beleid ten aanzien van de afdracht aan het bisdom. Vanuit onderhoudsgedachte tot stand gekomen regels kunnen obstakels zijn voor missionaire parochies. Verlaging van de afdracht stimuleert in sommige gevallen groei, geef dat dan een kans. Verander ook de financiële regels die voor ontkoppeling van schenkingen en missie zorgen. Houd het geld daar waar het voor bedoeld was. Mallon is in dit verband ook gekant tegen het Duitse systeem van kerkbelasting. Volgens hem het grootste obstakel voor de ontwikkeling van missionaire bisdommen en parochies. Geld geven moet uit het hart van mensen komen, het bevordert betrokkenheid en draagt bij aan onze missie.

Kijk vooruit

Steun als bisdom moeilijke beslissingen. Geef de missionaire leiders rugdekking op zulke momenten. Maak een plan voor de opvolging in sleutelparochies, zodat veel wat tot stand is gebracht niet in korte tijd weer om zeep wordt geholpen. Maak elke pastoor lid van een team. Laat priesters niet in hun eentje opereren en biedt hen coaching en ondersteuning aan.

Maak keuzes

Mallon realiseert zich dat een bisdom niet over voldoende middelen beschikt om elke parochie dezelfde mate van ondersteuning te kunnen bieden en vindt ook dat een bisdom dat niet zou moeten proberen. Elk bisdom kan beginnen met de 16% koplopers die de uitdaging aan willen gaan.

De eenzaamheid van bisschoppen

Over bisschoppen wil hij tot slot graag kwijt dat zij het qua groei als leiders zwaarder hebben dan hun priesters. Omdat zij de laatsten zijn die te horen krijgen hoe hun woorden en daden anderen beïnvloeden. Om die reden zijn bisschoppen vaak nog eenzamer dan priesters.

 

Terug naar deel 1 >>

Petra Stassen

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl