Eric Holterhues

Consultoren


“Kerken zijn door de generaties voor ons met veel geloof, hoop en liefde neergezet. Zij verdienen met dezelfde instelling, gecombineerd met een zakelijke en professionele houding, te worden bejegend ook als zij helaas aan de eredienst moeten worden onttrokken en afgestoten.”

Eric Holterhues is lid van de rooms katholieke kerk en sinds 2017 directeur van Oikocredit Nederland. Naast zijn werk is hij lid van verschillende Raden van Toezicht en lid van de Financiële Adviesraad van de Nederlandse en Vlaamse Regio van de Jezuïeten. Eric studeerde Theologie in Utrecht en volgende aanvullend vakken in economie, beleid en management en marketing en communicatie aan de universiteiten van Utrecht, Rotterdam, Nijmegen en New York.

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl