Deel 7. Strategie ontwikkelen

Strategie

Een parochie kan geen missionaire cultuur ontwikkelen zonder de steun van het bisdom en zou geen strategie moeten ontwikkelen die niet op de een of andere manier aan het bisdom refereert. Hier gelden subsidiariteit (beslissingen zoveel mogelijk laten nemen door mensen die door die beslissingen worden geraakt) en het hebben van goede betrekkingen. Cultuur wint het moeiteloos van strategie. In de Kerk wordt wantrouwend naar strategie gekeken. Waarom is dat?

Opschudding

De eerste misvatting is dat strategie indruist tegen het werk van de Heilige Geest. De volgende is dat dingen als ‘planning’ en ‘strategie’ teveel uit het niet-spirituele bedrijfsleven zouden komen. Een andere is dat strategie een grondige evaluatie vereist van de huidige toestand, daar zitten kerkleiders doorgaans niet echt op te wachten. Strategie zorgt voor opschudding, ook al niet fijn. Hier wijst Mallon op Jezus, die veel opschudding veroorzaakte. Hij zou ons voorbeeld moeten zijn. Een strategisch plan op papier zorgt tot slot ook voor aanspreekbaarheid, dat vinden we ongemakkelijk.

Visie

Visie is essentieel voor strategie. Visie richt zich op de bestemming. Het staat parochies niet vrij om los van de visie van de bisschop een eigen visie te creëren, omdat ze moeten uitgaan van de eenheid van de kerk. Het gaat hier om tweerichtingsverkeer. Hoe kijkt de individuele parochie aan tegen de visie van het bisdom en wat voor conclusies trekt men daaruit?

In gesprek met de bisschop

Er zijn drie smaken. De visie van het bisdom kan enthousiasme wekken of niet, of er is helemaal geen visie. Als er een visie is die enthousiasme wekt is dat natuurlijk mooi. Zo niet, zijn er nog altijd andere plekken waar men terecht kan voor een visie, zoals bij de Paus. In alle gevallen is het goed om als parochie met de bisschop om de tafel te gaan en over de visie te spreken. Soms berust weerstand op een misvatting of zijn er onderlinge kwesties die opgelost kunnen worden.

Wat kunnen parochies doen?

Mallon noemt de onmisbare elementen voor een gezonde relatie van parochies met het bisdom. Zoals ‘reken op spanning’ en houd de ontevredenheid in de peiling. Leg niet alleen de vinger op de zere plek, kom ook met oplossingen. Wees voorzichtig met stoom afblazen, doe dat niet bij iedereen en overal. Behoed je hart. Door negativisme kan het verharden. Bid voor de bisschop en voor zijn team. Spreek af om goed nieuws te delen en investeer in relaties. Praat niet alleen met elkaar als er problemen zijn. Toestemming vooraf is in het algemeen beter dan sorry achteraf. Wees zelf een zegen voor anderen en doe mee aan bisdomactiviteiten.

Wat kan het bisdom doen?

Het bisdom kan ook wat doen om de relatie met missionaire parochies gezond te houden. Scheer niet alle parochies over één kam, omdat dit fundamentele bronnen van spanning zijn tussen het bisdom en de parochies. Breng de 16% achterblijvers in kaart en investeer vooral in de andere 84%. Wijs leiders strategisch toe aan parochies, haal ze niet te snel of gemakkelijk weer weg. Doe geen poging om alles met zijn allen te doen, er zijn verschillen. Formuleer een visie en een brede strategie. Zorg voor geringe controle en een hoge mate van aanspreekbaarheid. Communiceer op tijd en zorg ervoor dat communicatie bij de juiste persoon terechtkomt.

 

Naar deel 8 >>

 

Petra Stassen

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl