Levende Stenen: een theologie van kerkelijk vastgoed

Onder redactie van de directeur van Kerkelijk Waardebeheer, Petra Stassen, hebben drie auteurs zich gebogen over drie dimensies van een kerkgebouw: vormgeving, inhoud/functionaliteit en eigenaarschap, die in onderlinge samenhang bepalen hoe men over de (her)bestemming van een kerkgebouw kan denken. Kennis van- en inzicht in deze dimensies is nodig om zorgvuldige besluiten te kunnen nemen. Een kerkgebouw maakt impliciet meer zichtbaar dan alleen stenen. Het zijn levende stenen, doortrokken met verhalen, geschiedenis, gebeden, uitbeeldingen, uitstraling. Het afbreken van stenen is op zich redelijk eenvoudig, het behouden of opbouwen van stenen is een stuk lastiger. Wij hopen met dit boek een bijdrage aan het denken over kerkgebouwen  te leveren.

Het boek kost  17,90 en u kunt het hier bestellen

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl