Is Kerkelijk Waardebeheer wel of niet commercieel?

De vraag was vrij direct: “is Kerkelijk Waardebeheer commercieel of niet?” Op sommige directe vragen kan men toch geen direct antwoord geven. In de eerste plaats omdat niet duidelijk is wat er met het begrip ‘commercieel’ wordt bedoeld. Deze term wordt in de praktijk nogal verschillend gebruikt, zeker als het om kerkgebouwen gaat. Kerkelijk Waardebeheer is het allebei, zowel commercieel als niet, en hieronder lichten we dat toe. In gesprek met u gaan we graag concreet op in, naar aanleiding van uw vragen.

Commercieel als ‘winst-belust’

Kerkelijk Waardebeheer niet ‘winst-belust’, het is een stichting zonder winstoogmerk. Sterker nog: Kerkelijk Waardebeheer is een Algemeen Nut Beogende  Instelling (ANBI) en dat is op zich redelijk uniek in een vastgoedwereld met veel snelle heren en dames. Dat we geen winstoogmerk hebben geldt voor ons zelf. Voor onze klanten zoeken we ondertussen wel weer naar het optimale resultaat, en dat kan zijn: de winst van een goede verkoop, en ook: de winst van een goede bestemming, en zelfs: de winst van een goed gevoel als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden.

Dus ja, winst behalen en ja, ook breder kijken dan alleen maar naar de euro’s, als de klant dat tenminste wil. Vaak willen klanten dat. Wanneer zij een gebouw afstoten dat zij zelf van hun voorgangers toevertrouwd hebben gekregen. Dan willen ze dat hun bedoelingen zoveel mogelijk gerespecteerd worden, de oorspronkelijke bestemming respectvol naar de toekomst gebracht. Dat betekent vaak een goed nieuw gebruik of men wil gewoon een goede vergoeding voor het af te stoten kerkgebouw, zodat men die men in kan zetten voor de eigen geloofsgemeenschap. Het betekent men zich niet bij de neus wil laten nemen door zogenaamde commerciële deskundigen.

Commercieel als ‘dichtbij de klant’

Jazeker, Kerkelijk Waardebeheer is commercieel in die zin dat we sterk aansluiten bij de wensen en gevoelens van onze klanten. Tevreden klanten, daar streven we naar en dus gaan we niet zomaar onze eigen weg. We luisteren goed en alert naar de wensen. Dat zien wij dan weer als diepte-investeringen. Natuurlijk houden we daarbij wel de kwaliteit van het resultaat in de gaten. Dat is onze toegevoegde waarde, onze deskundigheid, en daar mag een klant op rekenen. Dus gaan we ook het gesprek met hen aan om ze uit te dagen, op betere/andere ideeën te brengen.

Bij Kerkelijk Waardebeheer is het niet een kwestie van “u vraagt wij draaien… en de kassa rinkelt vrolijk door”. Meedenken om een goed en door de geloofsgemeenschap gedragen resultaat te bereiken, dat is ons doel, dat is wat wij primair willen. Niet zoveel mogelijk uren draaien en declareren. Daarom laten we geloofsgemeenschappen bepaalde zaken ook zelf doen, als ze dat willen en kunnen. We geven hen graag de vrije hand, stimuleren zelfwerkzaamheid waar mogelijk, en zorgen ondertussen voor voortgang en kwaliteit.

Het is onze ambitie om een partner van kerken te zijn en dus sluiten onze werkzaamheden vooral op onze klanten aan. Voor Kerkelijk Waardebeheer is het namelijk belangrijk dat kerken trots zijn op hun eigen beslissingen, hoe moeilijk die wellicht ook zijn. Daar helpen we graag bij, want een goed gevoel overhouden aan het afstoten van kerkgebouwen is niet eenvoudig en toch heel belangrijk. Dat we de lokale kerken juist in hun zelfstandigheid willen verstevigen blijkt ook uit onze activiteiten op het terrein van kennisdeling. Als onderdeel van de Silas-groep willen we ons als een ware Silas gedragen: een betrouwbare vriend en partner van de apostel Paulus. Zodat hij zijn werk kon doen en zich geen zorgen hoefde te maken over de faciliteiten, die ook toen al nodig waren.

Commercieel als efficiënt

Nee, ook wij verdoen inderdaad liever geen tijd of maken onnodige kosten. We werken graag zo efficiënt mogelijk. Doelgericht, op basis van heldere offertes, in begrijpelijke adviezen en door professionele begeleiding van vastgoedtrajecten.

Alleen… ook daarbij weten we als geen ander dat geloofsgemeenschappen meer doelen hebben, dat doelstellingen soms nog ter discussie staan en dat gevoelens een belangrijke rol spelen, niet alleen de centen. Onze ervaring is dat geloofsgroepen verder willen kijken dan veel beperkte commerciële neuzen lang zijn en die vooral eigen voordeel willen opsnuiven. We kunnen snel, efficiënt en zakelijk zijn, en weten ook dat dat niet zaligmakend is voor de kerken. Dus laten we sommige methoden van snelle heren en dames in de vastgoedwereld liever links liggen. We hebben er wel de deskundigheid voor, en gaan primair voor degelijkheid, kwaliteit en draagvlak. Dat zijn belangrijke waarden voor ons en ja, dat vergt soms extra inspanningen en tijd. Die we graag besteden. Misschien niet zo efficiënt, maar ja.

Het antwoord op de vraag of Kerkelijk Waardebeheer commercieel is, is wat ons betreft dus: ja zeker, als het om de klanten gaat en neen, we hoeven er zelf niet rijk van te worden.

 

Overig Nieuws

24 mei 2024: online workshop ‘Het verkopen van uw kerkgebouw’

Een geschikte koper voor het kerkgebouw zoeken kan door het publiek te koop te zetten of door middel van inschrijving.…
Petra Stassen - DSC03585 - door Gerard Oonk

Petra Stassen gaat met pensioen

Misschien een ietwat ouderwetse kop boven dit nieuwsfeit. Maar nog steeds wel kort en duidelijk, precies wat het is. Recent…
Workshop Lucas september 23

Informatieve workshop ‘Het verkopen van uw kerkgebouw?’ geslaagd

Wat komt er allemaal kijken bij het verkopen van een kerkgebouw? Adviseur Lucas Sluiter van Kerkelijk Waardebeheer gaf daar donderdag…

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl