Kerk tussen gisteren en morgen

Plots komt er veel op ons af. Natuurlijk niet alleen op kerken, maar zeker ook op hen. Corona trekt een spoor, ook door het werk en functioneren van geloofsgemeenschappen. Deze crisis leidt op allerlei plaatsen tot teruglopende middelen en – zoals wel vaker – overheidsregelingen en formulieren houden geen rekening met kerken. De vraag hoe in deze tijd kerk te zijn wordt dringender. Het is een tijd van verwachtingen en verlangens, maar ook een tijd van desillusie en zorgelijkheid. De vraag hoe kerken hun lokale toekomst vorm kunnen of willen gaan geven is nu reeds aan de orde.

Kerkenvisies

De vraag naar de toekomst is niet nieuw. Veel geloofsgemeenschappen beseffen dat er iets moet gebeuren. Ook de burgerlijke overheid heeft dit onderwerp op de eigen agenda gezet, in de vorm van het project kerkenvisies. Dit project is nu halverwege. Inmiddels heeft ongeveer 30% van de burgerlijke gemeenten een aanvraag voor een decentralisatie-uitkering ingediend. Wat voor resultaten het project oplevert is nog niet duidelijk.

Hulpmiddel

Na de zomervakantie presenteert Kerkelijk Waardebeheer een hulpmiddel voor christelijke kerken en we doen dit onder de naam ‘Kerk tussen gisteren en morgen’. Om aan te geven dat het om het hier en nu gaat, en dat er wel beweging is. Wij staan in een traditie. Kerkelijk Waardebeheer komt met een hulpmiddel omdat onze doelstelling is geloofsgemeenschappen te helpen. In dit geval door hen te helpen zich bewust te worden van hun onvermoede mogelijkheden. Daarnaast willen we geloofsgemeenschappen een handelingsperspectief aanreiken. Er kan meestal wél wat, soms meer dan mensen denken. Een objectieve toets en deskundig advies kan helpen om dat te gaan zien.

Niet alleen cijfers

Onze ervaring is dat nogal wat geloofsgemeenschappen met de handen in het haar zitten als het om hun toekomst gaat. Dat is niet zo vreemd, het gaat om complexe vragen. Op allerlei terreinen en vanuit allerlei belangenbehartigers worden hulpmiddelen aangereikt. Die gaan over cijfers. Nu kan men – inderdaad – bijna alles in cijfers uitdrukken. Maar: is daarmee de essentie van een geloofsgemeenschap uitgedrukt? Men kan ook focussen op het vastgoed, op de kerkgebouwen en daarover alle cijfers verzamelen. Maar: levert dat dan het beeld op van die geloofsgemeenschap? Geloof is niet te meten en een kerk is meer dan rekenwerk, vinden wij bij Kerkelijk Waardebeheer.

 Dialoog

Wat een geloofsgemeenschap is, hoe belangrijk zij is voor de gelovigen en voor anderen, of juist niet meer, hoezeer mensen betrokken zijn, aan het vertrouwde vast willen houden, of juist nieuwe wegen inslaan: dat zijn allemaal dingen die lastig in cijfers te vangen zijn. Toch bepalen juist dit soort dingen voor een belangrijk deel de toekomst van een geloofsgemeenschap. Daar willen we onze blik op richten en daarover willen we met kerken in gesprek, zodat zij hun eigen situatie gaan zien door de bril van een ander, met wellicht verrassende conclusies.

Ruimte en tijd

De huidige tijd roept vragen op, ja, en die vragen waren er wat de kerken betreft natuurlijk al. Alles is nu plots wel in een ander licht komen te staan. Sommige gemeenschappen gaan versneld achteruit, anderen vinden zichzelf juist opnieuw uit. Dat betekent ook iets voor hun kerkgebouwen. Hoe gaan zij om met vraagstukken van beschikbare ruimte en de vragen van deze tijd. Uiteindelijk bepaalt een geloofsgemeenschap zelf wat zij belangrijk vindt, hoe zij het geloof kan en wil doorgeven.

Onvermoede mogelijkheden

Een belangrijk aspect van christendom is dat het zichzelf naar tijd en plaats kan vormen, zichzelf soms opnieuw uitvindt, wegen vindt om aan te spreken. Dat is ook onze uitdaging, in deze tijd. Wij werken dus nog even door en hopen u in het najaar te informeren en hopelijk ook met u in gesprek te gaan. Dan lukt het ons misschien om in uw lokale gemeenschap zichtbaar te maken wat u zelf nog niet, of niet meer, goed ziet. Onvermoede mogelijkheden ja, waarom niet en: juist nu.

Overig Nieuws

calender-2389150_1280

Verplaatsing online workshop ‘Het verkopen van uw kerkgebouw’

Wegens privéomstandigheden wordt de online workshop ‘Het verkopen van uw kerkgebouw’ van donderdag 14 september verplaatst naar twee weken later.…
kerk vanaf achtergevel (002)

‘De verkoop duurde véél langer, maar was zeer succesvol’

TERUGBLIK Als Kerkelijk Waardebeheer blikken we af en toe terug op de verkoop van een kerkgebouw. Wat ging er goed?…
DSC09490 Lucas Sluiter KW web

Het taxeren van kerken: geen peulenschil

Stel: er moet een kerkgebouw worden verkocht. Dan is een waardebepaling hier een handig (én soms verplicht) hulpmiddel bij. Een…

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl