Gezocht: kerk(en)visies

In een volle Stevenskerk in Nijmegen werd op zaterdag 10 november 2018 een intentieovereenkomst getekend, waarmee het door Minister Engelshoven (OCW) gelanceerde project ‘Kerkenvisies’ feestelijk is gestart. Het project wordt geleid door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Kerkenvisie
Doelstelling van het project is om in lokale situaties met alle betrokkenen te bepalen welke kerkgebouwen er in de toekomst behouden (moeten) blijven. Door op tijd en meer te overleggen voorkomt men verrassingen en bereikt men wellicht dat de herbestemming van kerkgebouwen soepeler verloopt. Want daar ontbreekt het in de praktijk vaak aan.

Kerkeigenaren
In zes burgerlijke gemeenten worden hiertoe processen gestart met alle belanghebbenden. Dat zijn in de eerste plaats uiteraard (en vooral) eigenaren van kerkgebouwen: protestantse gemeenten en katholieke parochies. Deze werden in Nijmegen vertegenwoordigd door de heer mr. J.C.G.M. Bakker, voorzitter van de commissie kerkgebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-k). De zes proefprojecten dienen ook ter lering en inspiratie voor andere gemeenten.

Schattingen
Tijdens de bijeenkomst werd stil gestaan bij de concrete opgave: om hoeveel kerkgebouwen gaat het eigenlijk? De schattingen lopen uiteen van 30 tot 80%, hetgeen toch meer op een slag om de arm lijkt. Hier wordt het interessant. Want: hoe komt het dat er zo’n grote marge wordt aangenomen? Dat heeft alles te maken met kerkvisies en met geld.

Kerkvisies
Onder kerkvisie verstaat men (in de kerken): de wijze waarop de Bijbelse Boodschap wordt beleefd en uitgedragen. Er bestaan in de christelijke kerken heel veel verschillende kerkvisies. Wie de kerk enkel traditioneel ziet, als plek voor de zondagse liturgie, heeft in de toekomst veel minder kerkgebouwen nodig dan degenen die de kerk ook zien als plek van inspiratie, ontmoeting en gemeenschap. De vraag voor de nabije toekomst is voor kerken dan ook vooral: wat voor kerk wilt u zijn? Zodat vervolgens de vraag kan worden beantwoord welke gebouwen daarbij passen. Die gebouwen moeten kerken houden.

Financiën
Geld speelt daarbij een eigen en belangrijke rol. Kerken hebben meer steun nodig bij het in stand houden van maatschappelijk erfgoed.

Uitdaging
Kerkelijk Waardebeheer ondersteunt en begeleidt geloofsgemeenschappen bij het combineren van gebouwenbeleid met de kerkvisie. Er blijkt vaak meer mogelijk dan kerken zelf denken.
Als er iets duidelijk werd in de Stevenskerk dan is dat dit: na jaren van verwijdering en uit elkaar groeien is de maatschappelijke behoefte aan en betrokkenheid bij kerkenwerk groot én groeiende. Nu nog de aansluiting maken. Een mooie uitdaging voor kerken!

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl

Onze website maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over uw bezoek om onze website te verbeteren (door te analyseren), u Social Media content en relevante advertenties te tonen. Zie onze cookies pagina voor meer details of ga akkoord door op de knop 'Accepteren' te klikken.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welke soorten cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctioneelOnze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken.

AnalytischOnze website maakt gebruik van analytische cookies om het mogelijk te maken om onze website te analyseren en te optimaliseren ten behoeve van o.a. de bruikbaarheid.

Social mediaOnze website plaatst cookies voor sociale media om u inhoud van derden, zoals YouTube en FaceBook, te tonen. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AdverterenOnze website plaatst advertentiecookies om u advertenties van derden te tonen op basis van uw interesses. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AndersOnze website plaatst cookies van derden van andere diensten van derden die geen analytische, sociale media of advertenties zijn.