Ad van der Helm

Consultoren


Is priester in de Rooms Katholieke kerk. Voor hem vormt het pastoraat het hart van zijn leven als priester. Ook in een tijd waar veel vervlakking merkbaar is, blijft er behoefte aan verdieping en bezinning. Vanaf zijn priesterwijding wordt hij geïnspireerd door het verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4). Zij spreken over het Levende Water. Christus is de bron van het levend water dat ons verzadigt en eeuwig leven geeft. Dat verhaal wil hij aan mensen vertellen, zodat zij ook zelf geïnspireerd en bemoedigd raken.

In zijn pastorale praktijk komt Ad van de Helm veel vraagstukken rondom kerkgebouwen tegen. Hij ervaart hoe moeilijk het is om als bestuurder deze trajecten goed te begeleiden en de juiste adviezen te krijgen. Voor de meesten is het toch onbekende materie, en een initiatief als Kerkelijk Waardebeheer helpt om hen daarin te begeleiden.

Ad van der Helm combineert sinds 1 januari 2016 het ambt van pastor van de Jacobusparochie in Den Haag met dat van universitair hoofddocent aan de Katholieke Universteit Leuven (België). Hij werd in 1992 priester gewijd en was daarna op verschillende plaatsen werkzaam als moderator, pastoor en deken. Samen met Petra Stassen schreef hij vier boeken over samenwerking en besturen in het basispastoraat van de katholieke kerk.

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl