Witte Kerk te Sint Pancras

Verkocht via Kerkelijk Waardebeheer | Prijs: Verkoop middels tender

{"autoplay":"false","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

Omschrijving

Verkocht

De Protestantse Gemeente te Sint Pancras biedt aan:

het gezichtsbepalende Kerkgebouw de ‘Witte Kerk’ en verenigingsgebouw ‘De Rank’ met bijbehorende ondergrond, aanliggend kerkhof, tuin en baarhuisje

In eigendom bij de Protestantse Gemeente te Sint Pancras.

Algemene gegevens

Ligging: het object ligt aan een doorgaande weg aan het Kerkplein in het dorp Sint Pancras (Noord-Holland). Omliggende bebouwing bestaat met name uit (vrijstaande) woningen. Tegenover het kerkgebouw is het oude gemeentehuis van Sint Pancras gevestigd. Het kerkgebouw is een rijksmonumentaal gebouw en een gezichtsbepalend object in het dorp Sint Pancras (onderdeel van de gemeente Langedijk).

Adres

 • Kerkgebouw ‘de Witte kerk’: Kerkplein 1, 1834 AD Sint Pancras
 • Verenigingsgebouw ‘De Rank’: Kerkplein 1ª, 1834 AD Sint Pancras

Kadastrale gegevens

Kadastraal bekend gemeente Sint Pancras, sectie A nummer 2929, groot 22 are en 50 centiare.

(Vloer)oppervlakte en inhoud

Kerkgebouw: de globale oppervlakte bedraagt circa 231m². De totale inhoud van het kerkgebouw bedraagt circa 1.841m³. ‘De Rank’: de globale vloeroppervlakte bedraagt circa 189m². De totale inhoud bedraagt circa 937m³.

Bestemming

De bestemming van object is ingevolge het vigerende Bestemmingsplan Sint Pancras 2012 van de gemeente Langedijk. De bestemming volgens het bestemmingsplan is Maatschappelijk (artikel 12) met dubbelbestemming: Waarde-Archeologie 1 (artikel 23). Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar de bijlagen die in de verkoopbrochure zijn opgenomen en www.ruimtelijkeplannen.nl

Ontsluiting/utilitaire voorzieningen

Het object is aan twee zijden ontsloten aan de openbare weg (Bovenweg en Kerkelaan). Tevens is het object via het Kerkplein bereikbaar.

Zakelijk recht en erfdienstbaarheden

Volgens kadastrale recherche zijn geen zakelijke rechten en/of erfdienstbaarheden gevestigd.

Bijzondere bepalingen en/of vestigingseisen

Het kerkgebouw is aangewezen als Rijksmonument en geregistreerd onder nummer 33664 bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op het zuidwestelijk gedeelte van het kadastrale perceel, nabij het kerkgebouw is een kerkhof gesitueerd, hierop zijn nog twee graven aanwezig met geldende grafrechten. Het onderhoud van het kerkhof wordt verzorgd door de (burgerlijke) gemeente Langedijk welke tevens eigenaar is van de dakruiter(toren) met bijbehorend uurwerk.

Diversen

Op eigen terrein zijn geen parkeerplaatsen aanwezig. Er is voldoende parkeergelegenheid aan de openbare weg (Kerkplein en Kerkelaan).

Voorkeur

Mede omdat het kerkgebouw een gezichtsbepalend object is in de gemeente, heeft het kerkbestuur een duidelijke voorkeur dat de nieuwe eigenaar de gebouwen gaat benutten voor sociale en culturele activiteiten. Deze voorkeur sluit echter het gesprek over andere mogelijkheden niet uit. Het kerkbestuur gaat graag met potentiële belangstellenden in gesprek over deze en eventuele andere mogelijkheden.

Bouwjaar kerkgebouw

Het bouwjaar van het kerkgebouw is 1550. De leien dakbedekking is in 2008 vervangen. Het bouwjaar van De Rank is 1927, behoudens normaal onderhoud heeft aan dit object geen renovatie plaatsgevonden.

Subsidie

Voor het kerkgebouw is een lopende subsidieregeling (BRIM) tot februari 2020 met een totaal bedrag van € 37.437,00.

Bouwaard, constructie kerkgebouw

Het kerkgebouw is op staal (zandbed) gefundeerd. De gevels zijn opgetrokken uit dubbele steensmuren bestaande uit handgevormde rode baksteen in kruisverband gemetseld. Het dak heeft een kruisvorm bestaande uit zadeldaken met aan de koorzijde een half torendak. Het dak is gedekt met leien. Er is een dakruiter gesitueerd op de kruising van de dakdelen. Er zijn zinken mastgoten aangebracht met zinken hemelwaterafvoeren voorzien van vergaarbakken. De dakconstructie is van hout met kruisribgewelven, zware balklagen en trekbalken. De binnenmuren zijn hoofdzakelijk gestuukt. De plafonds zijn uitgevoerd in hout bestaande uit lazuurblauw geschilderde schroten (kerkzaal) en zachtboard plaatwerk (consistorie). De vloer is deels van beton met tegels en grafzerken (kerkzaal), vloertegels (entree en sanitair en hout (consistorie en orgelgalerij). De kozijnen zijn van metaal voor- zien van glas-in-lood of enkel glas. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens een meerjarenplanonderhoudsplan (MJOP) dat is opgesteld door momentenzorg.

Bouwaard, constructie De Rank

De Rank is op staal gefundeerd (dragende ondergrond). De gevels zijn opgetrokken uit spouwmuren bestaande uit rode handvormbaksteen. Het voorste gedeelte van de buiten- gevel (zuidzijde) bestaat uit stucwerk. Het zadeldak is gedekt met dakpannen. Het dak kent een overstek (noordzijde) en is bij de entree, afgetimmerd met houten schroten. Er zijn zinken bakgoten aangebracht. De dakconstructie bestaat uit hout. De binnenmuren zijn gestuukt of bestaan uit schoonmetselwerk. De plafonds zijn afgewerkt met houten schroten en/of gipsplaten. Er zijn gedeeltelijk betonnen vloeren aanwezig afgewerkt met dubbelhard gebakken (dhg) tegelwerk of linoleum en een houten vloer (grote zaal) voorzien van linoleum. De kozijnen zijn van hout voorzien van enkel glas.

Globale vloeroppervlakte en inhoud van de opstallen

Kerkgebouw

 • De totale vloeroppervlakte van het gehele kerkgebouw bedraagt circa 231 m².
 • De kerkzaal heeft een vloeroppervlakte van circa 172 m² en heeft 176 vaste en 16 flexibele zitplaatsen.
 • De consistorie heeft een vloeroppervlakte van circa 18 m².
 • De entree met toilet, meterkast en trap naar de orgelgalerij heeft een vloeroppervlak- te van circa 4 m².
 • De orgelgalerij heeft een vloeroppervlakte van circa 21 m².
 •  De totale inhoud bedraagt circa 1.841 m³.

De Rank

 • De globale vloeroppervlakte van het De Rank bedraagt circa 189 m².
 • De grote zaal heeft een vloeroppervlakte van circa 112 m².
 • De kleine zaal/vergaderruimte heeft een vloeroppervlakte van circa 27 m².
 • De entree/garderobe met ruimte voor CV, meterkast en trapluik naar de bergzolder heeft een vloeroppervlakte van circa 19 m².
 • De keuken heeft een vloeroppervlakte van circa 9 m².
 • De keuken is voorzien van: een uitgifteloket, bergkast en een zeer eenvoudig keuken- blok met losse apparatuur.
 • De totale inhoud bedraagt circa 937 m³.

Sanitair/C.V./isolatie

Sanitair

 • In het kerkgebouw is een gecombineerd dames/heren toilet aanwezig. De vloer is voorzien van vloertegels, de zijwanden zijn gedeeltelijk betegeld en het plafond is met schroten afgewerkt.
 • In De Rank is een dames- en een herentoilet aanwezig. De vloeren hiervan zijn voorzien van tegels, de zijwanden zijn gedeeltelijk betegeld en de plafonds zijn gestuukt.

Centrale verwarming

 • Het kerkgebouw wordt verwarmd door middel van gaskachels.
 • De Rank wordt verwarmd door radiatoren. Er is hiervoor een cv-ketel aanwezig, type Nefit Excellent, het bouwjaar is onbekend (naar verwachting ca. 15 jaar oud). In de keuken is een geiser aanwezig voor de warmwatervoorziening.

Isolatie

 • Kerkgebouw: kent geen isolerende voorzieningen.
 • De Rank: op de aanwezigheid van spouwmuren na zijn er voor het overige geen isolerende voorzieningen aangebracht.

Energielabel

Kerkgebouwen en/of monumenten zijn vrijgesteld van een verplicht energielabel. In de koopovereenkomst zal derhalve worden opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel. Voor De Rank kan op verzoek een energielabel worden aangevraagd en bij de levering aan de koper worden overlegd.

Verklaringen verkoper

 • Voor zover bekend zijn er geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig in het object.
 • Het is de koper toegestaan een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek, asbestinventarisatie en/of bodemonderzoek te laten uitvoeren.
 • In overleg zijn in de koop besloten (een gedeelte van) de inventaris en het orgel.
 • Het kerkgebouw is voorzien van een bliksemafleidingsinstallatie. In de kerkzaal is een ringleiding aanwezig.
 • In of aan de objecten en in de ondergrond zijn voor zover bekend geen verontreinigingen of voor het milieubelastende materialen verwerkt of aanwezig.
 • De totale afwezigheid van asbest kan door verkoper niet worden gegarandeerd.

Datum overdracht

Vindt plaats in nader overleg.

Kenmerken

Type object: Kerkgebouw met nevenruimten
Adres: Kerkplein 1, Sint Pancras
Kadastrale gegevens: Gemeente Sint Pancras, sectie A nummer 2929, groot 22 are en 50 centiare
Bestemming: Maatschappelijk

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij:

 • Ing. G.J. Kolkman, 06 – 20 79 32 16
 • of bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG), Koningin Wilhelminalaan 23, 3818 HN Amersfoort op telefoonnummer: 033 – 467 10 10 (mevrouw A. Jansen)

 

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Hartelijk dank! U kunt nu de volgende bestanden downloaden:

Kaart

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl