Herbestemming van kerkgebouwen

De term ‘herbestemming’ kan van alles betekenen. Zeker in relatie tot kerkgebouwen worden er heel verschillende dingen onder verstaan, goed om daar dus even bij stil te staan.

Geen herbestemming

Een kerkgebouw dat als kerkgebouw wordt verkocht aan een andere christelijke kerk. Dit komt relatief vaak voor. Het kerkgebouw houdt de oorspronkelijke bestemming, namelijk  voor de eredienst, en wordt ook als zodanig in de toekomst gebruikt. In deze gevallen spreken we niet van herbestemming maar van voortgezet gebruik.

Nevenbestemming

De geloofsgemeenschap blijft het kerkgebouw zelf gebruiken en er worden functies aan toegevoegd. De hoofdbestemming is een religieuze. Bij nevenbestemming kan men denken aan medegebruik door een andere christelijke groep of kerk, tot het bouwkundig afscheiden van delen van een kerkgebouw om dat te verhuren aan een derde, tot het verhuren van het kerkgebouw gedurende bepaalde kortere momenten.

Of nevenbestemming een goede keuze is, is sterk afhankelijk van de lokale situatie. Niet alleen het gebouw speelt een grote rol, ook de vraag of nevenbestemming een positief resultaat zal hebben. Materieel (levert het iets op?) en immaterieel (is de nevenbestemming passend bij het kerkelijke werk?). Aan verhuur kleven voor- en nadelen die besproken moeten worden voordat er investeringen worden gedaan. Met deze vragen hebben wij ervaring. Cruciaal is om eerst een realistisch (concept)plan te maken en door te rekenen, om vervolgens alle betrokkenen, waaronder de geloofsgemeenschap, mee te nemen in het proces. Op die manier aangepakt voorkomt men langdurige trajecten met een teleurstellend resultaat.

Bekijk hier de video over Kerk verhuren of verkopen?

Herbestemming

Een kerkgebouw dat er min of meer uit blijft zien als kerkgebouw en dat een geheel nieuwe functie krijgt is herbestemming. Het gebouw wordt niet meer door de geloofsgemeenschap gebruikt en ook niet afgebroken.

Er komt (meestal) een andere eigenaar en deze kan in het gebouw een boekhandel of bibliotheek vestigen, er een filmhuis of theater van maken, een wijk- of gezondheidscentrum in onderbrengen, appartementen, een school, hotel of museum en wat er verder allemaal al is bedacht. Wat mogelijk is hangt uiteraard sterk van het gebouw en de omgeving af. Bij dit soort herbestemmingen zijn heel veel partijen betrokken en het zijn langdurige processen. Zorgvuldigheid is vereist, om onderweg kinken in de kabel te voorkomen.

Herontwikkeling

In dit geval wordt het kerkgebouw gesloopt om plaats te maken voor iets anders. Dat noemen we geen herbestemming meer, het is herontwikkeling. Sloop is niet een voor de hand liggende optie maar niet alle kerkgebouwen kunnen een goede nieuwe bestemming krijgen. Bijvoorbeeld omdat het gebouw zich er niet voor leent, of omdat er in de concrete situatie geen behoefte aan deze ruimte is.

Ook bij herontwikkeling zijn altijd veel partijen betrokken. Zij melden zich graag zelf en voor kerken is vaak sprake van een ingewikkeld en ondoorzichtig proces. Dit te begeleiden is een van onze specialisaties. Daarbij letten wij er ook op dat de (meer)waarde van het kerkgebouw vooral bij de kerk terecht komt, en niet zozeer bij derden. Soms gaat het om veel geld. Uiteraard maken wij eerst afspraken over de aanpak en uw wensen, waarna we aan de slag gaan.

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl