Het kerkgebouw betaalbaar maken

Optimalisatie van exploitatie

Een trend is dat lokale geloofsgemeenschappen streven naar optimalisatie van de exploitatie. Men wil het kerkgebouw graag behouden voor de eigen activiteiten en gaat binnen die voorwaarde op zoek naar mogelijkheden om de exploitatielasten te drukken, of extra inkomsten te genereren. Dit laatste kan door het gebouw permanent met anderen te delen, zie nevenbestemming.

Duurzaamheid

Een andere optie is het gebouw te verduurzamen. Of dit een begaanbare weg is waarbij de kosten en de baten in een goed evenwicht zijn hangt zeer sterk af van het specifieke kerkgebouw en de maatregelen die men neemt. Er zijn diverse subsidies denkbaar bij verduurzaming. De uitvoering van verduurzamende maatregelen is specialistisch werk, het uitrekenen van kosten en baten moet er echt aan vooraf gaan. Wij kunnen u helpen, neem gerust contact op.

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl