Juridisch advies

EN DAN SOMS OOK NOG….

Second opinion

Contracten, overeenkomsten, afspraken, ontbindende voorwaarden, fiscale regelingen: het speelt allemaal een rol bij de overdracht van gebouwen. Ook bij kerkgebouwen, of misschien zelfs wel: met name bij kerkgebouwen. Stel dat u zelf uw kerkgebouw verkoopt, hoe weet u dan zeker dat u de juiste beslissingen neemt? Uw geloofsgemeenschap heeft er recht op om goed geïnformeerd te worden en u wilt niet met de mond vol tanden staan.

Kerkelijke regelingen voorzien in goedkeuringsmechanismen, een waarborg voor een zorgvuldige afweging die rekening houdt met alle betrokken belangen. Bij grote projecten is het ingewikkeld om een goede afweging te maken. Onduidelijkheid of de angst voor een verkeerde beslissing kunnen ook een streep door de rekening betekenen. In de stapel contracten die bij verkoop worden getekend kunnen bepalingen zitten die u zich niet voldoende realiseert. Toezeggingen kunnen boterzacht zijn, terwijl die voor u juist belangrijk waren om tot verkoop over te gaan.
Het is dus belangrijk om intern zo transparant en objectief mogelijk te handelen en de consequenties van een overeenkomst goed te kennen. Legio kerkgebouwen en kloosters zijn in andere handen overgegaan zonder dat de verkopende partij in de gaten had wat er eigenlijk gebeurde. Dat veroorzaakt achteraf veel leed en ellende, zeker als mensen dachten iets goeds te hebben gedaan. Men hoeft niet overal verstand van te hebben, bij het verkopen van gebouwen is deskundig advies belangrijk.

Onze specialisten kennen de wereld van het vastgoed als hun broekzak en kunnen dus snel zien of u een goede beslissing neemt, of niet. Ook als wij niet betrokken zijn bij uw verkoopproces kunnen wij zekerheid geven in de vorm van een second opinion. Dat kan zijn op een deel van het proces, op formele zaken of op het eindresultaat. We kijken naar uw belang en of dat gediend wordt.

Conflictbeheersing

Soms komt men er samen niet meer uit. In kerkelijke verhoudingen wordt dit nogal eens als ongepast ervaren en is de drempel hoog om naar een rechter of andere instantie te gaan. Die dan uiteindelijk een beslissing moet nemen. Een waardevol alternatief tussen ‘pappen en nathouden’ en ‘naar een externe beslisser’ is professionele conflictbeheersing oftewel mediation. Met elkaar worden mogelijke oplossingen onderzocht, betrokkenen maken uiteindelijk zelf hun keuze voor de oplosing. Zeker in kerkelijke kring is het belangrijk dat er ook voldoende aandacht wordt geschonken aan motieven die met het geloof te maken hebben.

Bij conflictbeheersing is het vooral belangrijk dat alle betrokkenen er het belang van inzien en eraan mee willen werken. Soms zijn enkele gesprekken nodig, soms vergt het meer. Een belangrijk voordeel van mediation is dat betrokkenen samen tot een oplossing komen. Dit maakt het mogelijk om met elkaar verder te gaan. In vergelijk tot het voeren van juridische procedures werkt conflictbeheersing sneller en is het goedkoper.

In een door ons zorgvuldig begeleid proces rondom het vraagstuk van de kerkgebouwen komt de noodzaak tot conflictbeheersing niet aan de orde. Dit neemt niet weg dat er situaties elders zijn waar men in de geloofsgemeenschap of in relatie tot derden in vervelende situaties kan zijn vastgelopen. Kerkelijk Waardebeheer heeft de kennis in huis om zulke processen vlot te trekken. Wilt u vrijblijvend geïnformeerd worden over de mogelijkheden? Schrijf ons en wij nemen contact met u op.

Juridisch advies

Soms is een juridische invalshoek noodzakelijk. Onze specialisten kunnen uw specifieke deelvragen beantwoorden, zodat u weer verder kunt. Ze kunnen ook bij de door u aangereikte casuïstiek uw positie schetsen. We zijn geen advocaten en voeren geen procedures. Als dat nodig is kunnen we u in contact brengen met ter zake kundige personen of instanties die u verder helpen. Hebt u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl