Waardebepaling van kerkgebouwen

TAXEREN OF DE WAARDE BEPALEN

Prijs en waarde

Alles heeft een prijs tegenwoordig, maar de waarde van kerken bepalen is ingewikkelder. Wij  zijn ter zake kundig en letten op beide, de materiële  en de immateriële waarde. De materiële waarde is niet gemakkelijk te berekenen omdat die afhangt van veel factoren en er meestal geen referentieobjecten in de buurt zijn. Deze waarde wordt bepaald door de mogelijkheden van dit kerkgebouw of deze locatie, en of daar in de markt belangstelling voor is. De immateriële of eventueel de maatschappelijke waarde is niet echt te berekenen. Die wordt meestal gaandeweg een (voorgenomen) traject duidelijk.

De waarde van een kerkgebouw dat voor herbestemming wordt overgedragen aan een sociaal maatschappelijke instelling is heel anders dan wanneer er appartementen in komen of wanneer het gebouw wordt afgebroken voor nieuwbouw. Wanneer nieuwbouw niet mogelijk is en ter plekke bijvoorbeeld openbaar groen wordt gerealiseerd, is er ook weer sprake van een andere waarde. Om deze redenen vinden wij het belangrijk om van tevoren een goede inschatting te maken van de mogelijkheden van een kerkgebouw en dan een indicatie van de waarde aan te reiken. Meestal zijn er diverse opties, elk met voor- en nadelen, en het is voor ons belangrijk dat onze opdrachtgevers zelf hierin de keuzes maken. Wilt u weten hoe we dat doen? Stuur een mail naar info@kerkelijkwaardebeheer.nl en we komen het u vrijblijvend vertellen.

Bekijk de video over dit onderwerp

Verkoopprijs bepalen

Bij verkoop is het van belang om een verkoopprijs te bepalen. Kerkgebouwen worden getaxeerd tegen de marktwaarde. Dat wil zeggen: op een verkoopprijs ten behoeve van de verkoop bij voortgezet gebruik (voor de eredienst); in geval van mogelijke nieuwe bestemmingen (waarbij de opdrachtgever wellicht ook uitgangspunten heeft aangegeven met betrekking tot de optimale prijs); of in geval van herontwikkeling (waarbij het realiseren van de hoogste prijs doorgaans het uitganspunt is). Wij hebben hier veel ervaring mee en bemiddelen vervolgens namens u bij de verkoop van het kerkgebouw.

Taxatie vanwege transacties

In een aantal gevallen is een recente taxatie van het kerkgebouw nodig, bijvoorbeeld bij de overdracht van een kerkgebouw waarbij wij niet op de een of andere wijze betrokken zijn.  Bijvoorbeeld bij het aanvragen van financiering of voor het verkrijgen van kerkelijke goedkeuring voor de verkoop. Een taxatie moet in die gevallen gemaakt worden door een onafhankelijke deskundige partij en niet door degene die de verkoop heeft begeleid. Wij kunnen u hierbij helpen, vraag gerust naar de mogelijkheden.

 

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl