Scenario’s voor uw kerkgebouw ontwikkelen

OPTIES VOOR UW KERKGEBOUW

Gebouwenstudie (meer gebouwen)

Voordat u een keuze kunt maken welk(e) kerkgebouw(en) het beste behouden kunnen worden,  is het belangrijk inzicht te hebben in de specifieke (on)mogelijkheden van de afzonderlijke gebouwen. In een globale gebouwenstudie (ook wel haalbaarheidsonderzoek, quick scan) bekijken we de kerkgebouwen en eventueel ander vastgoed en dat doen we letterlijk en figuurlijk vanuit de vraag welke (alternatieve) bestemmingen er voor elk gebouw zouden kunnen zijn, gesteld dat de oorspronkelijke bestemming niet meer haalbaar is.

Niet elk gebouw is (gemakkelijk) nieuw te bestemmen en de globale gebouwenstudie is een belangrijk middel voor de kerkelijke organisatie om bestuurlijke beslissingen te nemen. De objectieve feiten van een dergelijke studie zijn nodig voor het verkrijgen van draagvlak in de eigen geloofsgemeenschap en daarbuiten.

Bekijk hier de video over dit onderwerp

Gebouwstudie (één gebouw)

Een gebouwstudie voor één kerkgebouw beschrijft de mogelijkheden van dat gebouw in de huidige markt. Mogelijkheden hangen af van diverse factoren, zoals: architectuur en de bouwkundige staat van het gebouw, een eventuele monumentale status, de ligging en de omgeving, of er medewerking van de burgerlijke overheid valt te verwachten en of er maatschappelijke en marktpartijen zijn die geïnteresseerd zijn om deze locatie te transformeren. Door een gebouwstudie kan de lokale kerk besluiten nemen over concrete vervolgstappen.

Als duidelijk is wat de potentiële mogelijkheden van een kerkgebouw zijn, volgt de uitvoering. Dit betekent het zoeken van partijen die aan een gewenste herbestemming kunnen en willen meewerken. Bij voorkeur lokale partijen. Als deze er niet zijn, boren we ons netwerk aan en zoeken we verder. Het marktonderzoek leidt naar concrete mogelijkheden van transformatie van een kerkgebouw en/of de locatie.

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl